Juridische informatie - gebruiksvoorwaarden van de site


Kwaliteit van informatie en service, beperking van aansprakelijkheid

Spa Grand Prix besteedt de grootste zorg aan het maken van zijn site. Het garandeert echter niet de juistheid van de verstrekte informatie. De gebruiker is zich er ook van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Daarom is Spa Grand Prix niet verantwoordelijk voor de inhoud van zijn site of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

De hypertekstkoppelingen op de portaalsite die de gebruikers naar andere websites verwijzen zorgen er niet voor dat Spa Grand Prix verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. De risico's verbonden aan het gebruik van deze sites zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij zal zich houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan Spa Grand Prix niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de site-adressen of domeinnamen die op de site verschijnen.

Ondanks de inspanningen om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen, wijst Spa Grand Prix alle verantwoordelijkheid af voor onderbrekingen van de dienstverlening of andere technische problemen.


Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen van de site zijn auteursrechtelijk beschermd of, in het geval van databases, beschermd door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van Spa Grand Prix of, indien van toepassing, van een derde partij van wie Spa Grand Prix de benodigde rechten heeft verkregen.

Tenzij anders wordt aangegeven, kan tekstuele of numerieke informatie die op de site wordt weergegeven kosteloos worden gebruikt, mits vermelding van de bron en alleen voor niet-commercieel of niet-publicitair gebruik. Daarentegen is elke reproductie van deze informatie met een commercieel of publicitair karakter, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere elementen van de site, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluiden of informatica, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan (info@spagrandprix.com).Verzonden informatie

Verstuur geen illegale, dreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, provocerende, pornografische of blasfemische informatie, of enige andere informatie die kan resulteren in burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, volgens de wet van het Grondgebied waarnaar deze Site verwijst.

  • Download onze app

We raden u aan een nieuwe bestelling te plaatsen. Als u wilt dat beide bestellingen bij elkaar worden geplaatst, laat dan een bericht achter bij uw nieuwe bestelling. We zullen ons best doen om aan uw verzoek te beantwoorden.

Bestellingen kunnen meestal niet worden aangepast. Neem voor elke vraag contact op met onze diensten.
U kunt onze algemene verkoopvoorwaarden raadplegen door hier te klikken.