Spa Grand Prix

SUSTAINABILITY – FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX

SPA GRAND PRIX is zich bewust van de uitdagingen omtrent duurzame ontwikkeling die inherent zijn aan de evenementensector. Daarom engageert het zich voor een grondige aanpak op vlak van duurzame ontwikkeling door alle mogelijke acties op korte, middellange en lange termijn te ondernemen. Zo wil men de impact op het milieu verminderen en tegelijkertijd de sociale en economische effecten, die zijn structuur en evenement hebben op de lokale gemeenschap, versterken.

Deze aanpak heeft een dubbel doel: enerzijds willen we onszelf mobiliseren, en anderzijds willen we deze aanpak ook promoten bij de onderaannemers en de toeschouwers. 

ISO 20121 CERTIFICERING

De beslissing om een ​​geïntegreerd beheersysteem voor duurzame evenementen in te voeren, dat nodig is voor het aanvragen en verkrijgen van de ISO 20121-certificering, is een belangrijke stap voorwaarts op vlak van de ecologische, sociale en economische duurzaamheid van SPA GRAND PRIX. 

SPA GP heeft een beleid van duurzame ontwikkeling onderschreven op basis van de principes en waarden van de internationale ISO 20121 norm: nauwgezetheid, nabijheid, toegankelijkheid, innovatie, erfgoed, inclusie, integriteit en waakzaamheid. Al deze principes en waarden zijn volledig geïntegreerd in alle beslissingen die worden genomen door de teams van SPA GRAND PRIX.

Het volledige systeem voor duurzaam beheer dat is geïmplementeerd voor de Formula 1 Belgian Grand Prix is erkend als zijnde in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de internationale ISO 20121 norm.

De Formula 1 Belgian Grand Prix is ​​gecertificeerd volgens de vereisten van deze norm.

Het beleid omtrent duurzame ontwikkeling ISO-CERTIFICERING

VADEMECUM VOOR DE TOESCHOUWERS GERICHT OP DUURZAME ONTWIKKELING

Volg ons advies en help mee om de Formula 1 Belgian Grand Prix en het dagelijkse leven duurzamer te maken.

Respect voor het milieu is een grote uitdaging en daarom een ​​zaak van iedereen! 

  •  RECYCLEREN

Gooi geen afval op de grond. 

Uw sorteeractie draagt ​​bij aan het sparen van natuurlijke hulpbronnen, het vermijden van afval en het beperken van vervuiling. U vindt in verschillende delen van het circuit vuilbakken voor de selectieve inzameling van afval.

De drukste delen van het circuit worden voorzien van sorteereilanden die uit twee soorten vuilbakken bestaan:

  • PMD voor plastic verpakkingen (flessen, zakjes, enz.), metalen verpakkingen (blikken, aluminium schalen, conserven, enz.), drankkartons;
  • Restvuilbakken voor al de rest, ook uw afval dat voedsel bevat.

We herinneren u er ook aan dat er ECO CUP’s gebruikt zullen worden in de Fan Zone en in de GOLD 1- en GOLD 9-zones.

Als u zich in een zone bevindt die niet is uitgerust met sorteereilanden, vragen wij u om uw afval bij te houden en dit in een daarvoor bestemde vuilbak te deponeren.

You must accept marketing-cookies to watch this video

  • HEB RESPECT VOOR HET MILIEU, OOK WANNEER U PLEZIER MAAKT 

Blijf duurzaam gedrag aannemen, ook wanneer u plezier maakt, en niet alleen thuis. Verspil geen voedsel, water en energie in de plaatsen die u verwelkomen. 

  • GEEN SIGARETTENPEUKEN OP DE GROND!

Gooi geen sigarettenpeuken op de grond, eenmaal gedoofd kunt u ze in de daarvoor voorziene containers gooien. U vindt deze op de terrassen en bij de containers voor selectieve afvalinzameling. 

  • VERPLAATS U OP EEN DUURZAME MANIER 

Gebruik het openbaar vervoer, de fiets en de verschillende deelsystemen (City Shuttles, carpooling) om naar het circuit te komen. Dit zijn uitstekende oplossingen om zich op een duurzame en intelligente manier te verplaatsen. 

Gebruik de auto alleen als het strikt noodzakelijk is, of als het een hybride of elektrische auto is, en deel de rit met uw vrienden. 

VRAGEN ? 

Vragen? Contacteer ons telefonisch (+3287224466) of via e-mail (info@spagrandprix.com).

You must accept marketing-cookies to watch this video

L'Eco Cup

eco-cup

Het beleid omtrent duurzame ontwikkeling

ISO-CERTIFICERING 20121